НОВИЙ ЗАВIТКатегории Перекладна Церковна Лiтература ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал ПРОПОВIДЬ НА ГОРI (НАГОРНА ПРОПОВIДЬ) Хто блаженний А вiн, звiвши очi на учнiв своïх, говорив: Блаженнi убогi, — Царство Боже бо ваше. Блаженнi голоднi тепер, бо нагодованi будете. Блаженнi засмученi зараз, бо втiшитесь ви. Блаженнi ви будете, коли люди зненавидять вас... за Людського Сина. Радiйте того дня н веселiться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так само чинили пророкам батьки ïхнi. Горе ж вам, багатiям, бо втiху свою ви вже маєте. Горе вам, тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потiшаєтеся, бо будете ви сумувати та плакати... Любiть i ворогiв своïх А вам, хто слухає, Я кажу: Любiть своïх ворогiв, добро робiть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто вас проклинає, i молiться за тих, хто кривду вам чинить. Хто вдарить тебе по щоцi, пiдстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, — не забороняй i сорочки. I кожному, хто в тебе просить — подай, а вiд того, хто твоє забирає, — назад не жадай. I як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чинiть ïм i ви... Не судiть своïх ближнiх Також не судiть, щоб не суджено й вас; i не осуджуйте, щоб i вас не осуджено; прощайте, то простять i вам. Давайте — i дадуть вам... Бо якою ви мiрою мiряєте, такою вiдмiряють вам. Розповiв також приказку ïм: Чи ж може водити слiпого слiпий? Хiба не обидва в яму впадуть? Учень не бiльший за вчителя; але, удосконалившись, кожен буде, як учитель його. Чого ж в оцi брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оцi не чуєш?.. Дерево з плоду свого пiзнається Нема доброго дерева, що родило б злий плiд,.анi дерева злого, що родило б плiд добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пiзнається... Добра людина iз доброï скарбницi серця добре виносить, а лиха з лихоï виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його!1 За вид.: Давня украïнська лiтература. Хрестоматiя. — К.: Освiта, 1993. — С. 44 — 45.
НОВИЙ ЗАВIТ